Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff
  1. Főoldal
  2. Bemutatkozás
  3. Lelkészi hivatal
  4. Keresztelő

Tudnivalók a keresztelésről

   
„Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.” (Márk 16,16)
 
„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (Apostolok cselekedetei 2:38-39)
Sok szeretettel köszöntjük a Kecskeméti Református Egyházközség gyülekezeti közösségében a kedves Szülőket és Keresztszülőket, akik érdeklődnek gyermekük megkeresztelésének ügyében! Örömmel fogadjuk és várjuk Önöket, és az a vágyunk, hogy családjuk minden tagja egyre közelebb kerülhessen Istenhez akinek a szövetségében szeretnék a gyermeküket tudni. A keresztelést Jézus Krisztus missziói parancsa alapján tartjuk fontosnak.
 
  “Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,  tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”( Máté 28,19-20)
 
A Keresztség nem egy egyszeri alkalom és találkozás amely védelmet ad a gyermeknek, hanem egy út kezdete. A keresztség alkalma jele és pecsétje annak, amit Jézus Krisztus tett az emberiségért, hogy feláldozva önmagát megtisztított a bűneinkből és ezáltal megnyitotta az örök élet lehetőségét azoknak akik hisznek benne, bűneiket megvallják és a bűnbocsánatot hittel elfogadják. Ennek jele a keresztség. Azok a szülők és keresztszülők számára, akik gyermekkorukban nem részesüket keresztségben - gyülekezetünkben lehetőség van keresztségre is erről bővebben a konfirmációs oldalon itt tájékozódhatnak. Akik felnőttként szeretnének közelebb kerülni Istenhez azoknak szeretettel ajánljuk az Alpha sorozatunkat, amelyről itt talának bővebb információt.
 

 

Alább a gyermekkeresztség jelenlegi gyakorlatáról találhatnak leírást.
 
Felkészülés a keresztelésre
 
A keresztségben Isten a vele való szövetségre hív bennünket, amely egy ismeretet, belső elköteleződést és felelősségvállalást feltételez az ide érkezőktől. A gyermekkeresztség alkalmával a szülők megvallják a hitüket és fogadalmat tesznek, hogy a gyermeket a református hit elvei szerint nevelik és neveltetik. Ezért azok a szülők és keresztszülők, akik nincsenek megkeresztelve, nem tehetnek fogadalmat. Ahhoz, hogy ez a hitvallás őszinte, a fogadalom pedig komoly legyen szükségesnek tartjuk, hogy a szülők és a keresztszülők a gyülekezet kötelékében megismerkedjenek a hit alapvető kérdéseivel, a keresztyén élet legfontosabb gyakorlatával, a gyülekezet tagjaival, lelkipásztoraival és a közösségeinkkel.
 
A keresztelésre való felkészülés pontos menete
 
1. Hivatali ügyintézés
Lelkészi hivatal nyitvatartásában: adatfelvétel és időpont egyeztetés jelenleg telefonon, e-mailen, a járványhelyzet elmúltával mindenképpen személyesen! 

Hivatali nyitvatartás itt elérhető.
 

2. Kapcsolat kialakítása a gyülekezettel
A keresztelős családokat arra bíztatjuk, hogy a keresztelés előtt, s azt követően is jöjjenek istentiszteleteinkre és közösségeinkbe. Ebben lehet kérni a lelkipásztorok segítségét, ajánlását is, akiket személyesen is meg lehet keresni. Gyülekezetünk szolgálata nagyon sokszínű a baba-mama kör szervezésétől oktatási intézményeinken keresztül, ifjúsági és családos alkalmakat egyaránt szervezünk. Az a reménységünk, hogy minden keresztelős család talál olyan alkalmat, ahol istennel találkozhat és kapcsolódni tud valamely közösséghez.
Évente értesítéssel leszünk azokról az alkalmakról, amelyre várjuk a megkeresztelteket és családjaikat.
Egy beszámolót olvashatnak ide kattintva a gyülekezetben működő Baba-Mama körről. Molnárné Csitári Kriszti 2021. 08.23-tól várja szeretettel az anyukákat és a piciket.
 

        Baba-mamáról információk beszámoló itt.

Alpha sorozat időpontok, információk itt.
Lelkipásztorainkról itt tud tájékozódni.
Gyülekezeti alkalmainkról itt olvashat bővebben.

 

3. Református konfirmált szülők/keresztszülők
A szülők és keresztszülők közül legalább egy személynek konfirmált, református személynek szükséges lennie, hiszen arra tesznek fogadalmat, hogy gyermeküket is a konfirmációig kísérik.

Konfirmációról bővebben itt.
Egyháztagságról bővebben itt.

 

4. Felkészítő alkalmak
Mindkét szülőt és keresztszülőt várjuk legalább három keresztelési felkészítő alkalomra:
a) hétfőn 17-18 között a család kereszteléshez kapcsolódó feladatairól és lehetőségeiről lesz szó a keresztyén nevelésről.
b) kedden 17-18 között a keresztség istentiszteleti alkalmáról, annak pontos menetéről beszélgetünk.
Mindkét hétköznapi alkalmat gyülekezeti központunkban tartjuk a Szabadság tér – Kálvin tér sarkán. (bejárat a Szabadság tér felőli oldalon.)
c)  A HARMADIK KERESZTELÉSI felkészítés IS KÖTELEZŐ:
minden hónap első vasárnapján fél 11-kor (akinek alkalmasabb a 11 órás istentisztelet után, azoknak utána) minden keresztelős családot várunk a templomban, hogy ott helyben is mindenki megtalálja helyét, s a gyermekek is megérezhessék, átélhessék, hogy lelki otthonra találhatnak gyülekezetünkben.
 
 
Apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
 
 
Keresztelői fogadalomtétel
 
Szülők, keresztszülők tesznek fogadalmat, hogy gyermekeiket a református egyház közösségében, hitben nevelik
Kérdés: Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya-, Fiú-, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?
Ha igen, feleljétek: Akarjuk.
Kérdés: Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
Ha igen, feleljétek: Ígérjük és fogadjuk.
A harmadik kérdés a gyülekezetnek szól:
Kérdés: Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok, hogy őket hitben neveljék?
Feleljük: Ígérjük.
 
 
Szeretettel várunk minden keresztelős családot gyülekezetünk alkalmaira!
 
 

A gyülekezetünk médiáért felelős munkatársa, fényképésze felkérhető fénykép, videó és hangfelvétel készítésére.
Papp Attila elérhetősége Elérhetősége: +36309831221 pappattila6@gmail.com korábbi keresztelői fényképek a templomból.Klikk ide!