Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff
  1. Főoldal
  2. Bemutatkozás
  3. Lelkészi hivatal
  4. Keresztelő

Tudnivalók a keresztelésről

További tájékoztatásig a gyülekezetünkben a járványhelyzet alatt a lelkészi hivatalban telefonon tudnak érdeklődni!
   
„Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.” (Márk 16,16)
 
„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (Apostolok cselekedetei 2:38-39)
Sok szeretettel köszöntjük a Kecskeméti Református Egyházközség gyülekezeti közösségében a kedves Szülőket és Keresztszülőket, akik érdeklődnek gyermekük megkeresztelésének ügyében! Örömmel fogadjuk és vártuk Önöket, és az a vágyunk, hogy családjuk minden tagja egyre közelebb kerülhessen ahhoz az Istenhez akinek a szövetségébé szeretnék a gyermeküket helyezni. A keresztelést Jézus Krisztus missziói parancsa alapján tartjuk fontosnak.
 
  “Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,  tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”( Máté 28,19-20)
 
A Keresztség nem egy út vége, nem egy egyszeri alkalom és találkozás amely védelmet ad a gyermeknek, hanem egy út kezdete. A keresztség alkalma jele és pecsétje annak, amit Jézus Krisztus tett az emberiségért, hogy feláldozva önmagát megtisztított a bűneinkből és ezáltal megnyitott az örök élet lehetőségét azoknak akik az ebben való hitüket megvallják és Vele járják az útjukat.
Gyülekezetünkben lehetőség van felnőtt keresztségre is erről bővebben a konfirmációs oldalon itt tájékozódhatnak. Akik felnőttként szeretnének közelebb kerülni Istenhez azoknak szeretettel ajánljuk az Alpha sorozatunkat, amelyről itt talának bővebb információt.
 

 

Alább a gyermekkeresztség jelenlegi gyakorlatáról találhatnak leírást.
 
Felkészülés a keresztelésre
 
A keresztségben Isten a vele való szövetségre hív bennünket, amely egy ismeretet, belső elköteleződést és felelősségvállalást feltételez az ide érkezőktől. A gyermekkeresztség alkalmával a szülők megvallják a hitüket és fogadalmat tesznek, hogy a gyermeket a református hit elvei szerint nevelik és neveltetik. Ahhoz, hogy ez a hitvallás őszinte, a fogadalom pedig komoly legyen szükségesnek tartjuk, hogy a szülők és a keresztszülők a gyülekezet kötelékében megismerkedjenek a hit alapvető kérdéseivel, a gyülekezet tagjaival, lelkipásztoraival és a közösségeinkkel.
 
A keresztelésre való felkészülés pontos menete
 
1. Hivatali ügyintézés
Lelkészi hivatal nyitvatartásában: adatfelvétel és időpont egyeztetés jelenleg telefonon, e-mailen, a járványhelyzet elmúltával mindenképpen személyesen! 

Hivatali nyitvatartás itt elérhető.
 

2. Kapcsolat kialakítása a gyülekezettel
A keresztelős családokat arra bíztatjuk, hogy a keresztelés előtt, s azt követően is jöjjenek istentiszteleteinkre és közösségeinkbe. Ebben lehet kérni a lelkipásztorok segítségét, ajánlását is, akiket személyesen is meg lehet keresni. Gyülekezeztünk szolgálata nagyon sokszínű a baba-mama kör szervezésétől oktatási intézményeinken keresztül, ifjúsági és családos alkalmakat egyaránt szervezünk. Az a reménységünk, hogy minden keresztelős család talál olyan alkalmat, ahol istennel találkozhat és kapcsolódni tud valamely közösséghez.
Évente értesítéssel leszünk azokról az alkalmakról, amelyre várjuk a megkeresztelteket és családjaikat.
Egy beszámolót olvashatnak ide kattintva a gyülekezetben működő Baba-Mama körről. Molnárné Csitári Kriszti 2021. 08.23-tól várja szeretettel az anyukákat és a piciket.
 

        Baba-mamáról információk beszámoló itt.

Alpha sorozat időpontok, információk itt.
Lelkipásztorainkról itt tud tájékozódni.
Gyülekezeti alkalmainkról itt olvashat bővebben.

 

3. Református konfirmált szülők/keresztszülők
A szülők és keresztszülők közül legalább egy személynek konfirmált, református személynek szükséges lennie, és egynek református egyháztagnak.

Konfirmációról bővebben itt.
Egyháztagságról bővebben itt.

 

4. Felkészítő alkalmak
Mindkét szülőt és keresztszülőt várjuk legalább három keresztelési felkészítő alkalomra:
a) hétfőn 17-18 között a család kereszteléshez kapcsolódó feladatairól és lehetőségeiről lesz szó.
b) kedden 17-18 között a keresztség jelentőségéről beszélgetünk.
Mindkét hétköznapi alkalmat gyülekezeti központunkban tartjuk a Szabadság tér – Kálvin tér sarkán. (bejárat a Szabadság tér felőli oldalon.)
c) a keresztelés előtti valamely vasárnapon a keresztelést végző lelkipásztorral egy személyes találkozás és a keresztelés konkrét megbeszélése szükséges.
d) A HARMADIK KERESZTELÉSI OKTATÁS IS KÖTELEZŐ:
minden hónap első vasárnapján fél 11-kor minden keresztelős családot várunk a templomban a harmadik felkészítőre, hogy ott helyben is mindenki megtalálja helyét, s a gyermekek is megérezhessék, átélhessék, hogy lelki otthonra találhatnak gyülekezetünkben.
 
 
Apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
 
 
Keresztelői fogadalomtétel
 
Szülők, keresztszülők tesznek fogadalmat, hogy gyermekeiket a református egyház közösségében, hitben nevelik
Kérdés: Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya-, Fiú-, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?
Ha igen, feleljétek: Akarjuk.
Kérdés: Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
Ha igen, feleljétek: Ígérjük és fogadjuk.
A harmadik kérdés a gyülekezetnek szól:
Kérdés: Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok, hogy őket hitben neveljék?
Feleljük: Ígérjük.
 
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt gyülekezetünk alkalmaira!
 
 

A gyülekezetünk médiáért felelős munkatársa, fényképésze felkérhető fénykép, videó és hangfelvétel készítésére.
Papp Attila elérhetősége Elérhetősége: +36309831221 pappattila6@gmail.com
referencia és honlap ide kattintva tekinthető meg!