Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff
  1. Főoldal
  2. Gyülekezeti élet
  3. Missziók
  4. Hajnalcsillag tanoda

Intézmény bemutatása

Hajnalcsillag Tanoda
6000. Kecskemét, Műkerti sétány 38.
 
„Ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az Élet Igéjére figyeltek.”
Filippi 2,15
 
  Tanodánk 2019 január óta működik, ahol a biztonságos, elfogadó, gondoskodó családi légkörben a gyerekek jól érzik magukat, és a közös élményeken, programokon keresztül maguk is közösséggé formálódnak, barátokra találnak.
 
  Kiemelt célunk a keresztyén értékrend megismertetése és továbbadása, a cigány identitástudat kialakítása és fejlesztése és a cigány és nem cigány együttműködés erősítése.
 
  Elsődleges feladatunk a szociális kompetenciák fejlesztése, de a foglalkozásaink során fontosnak tartjuk a tanulás támogatását (felzárkóztatás, korrepetálás, tehetséggondozás), a továbbtanulás, pályaválasztás segítését és az életpálya-építését.
 
  A fentiek megvalósításához folyamatos kapcsolatot tartunk:
- a Kecskeméti Református Egyházközség vezetőivel, közösségeivel, szolgáló tagjaival,
- tanulóink családjaival,
- tanulóink oktatási, nevelési intézményeivel,
- valamint az Országos Református Cigánymisszió szolgálóival.
 
Múlt és jelen
A Kecskeméti Református Egyházközség Max Lucado jól ismert figurájáról nevezte el a cigány gyermekek életkészségét erősítő programján belül működő játszóházát, melyet 2014-ben indított el a HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) támogatásával.  Ekkor a Mezei utcán lévő közösségi házban kezdtük el a munkánkat. Baba-mama klubot működtettünk hetente 2-szer, ahol a játszóházon keresztül a legkisebbek elérésére fókuszált. Ez idő alatt már sok gyermek és édesanya fordult meg nálunk. Lassan közösséggé lettünk. Időközben nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk, ezt használva tudtunk további lépéseket tenni, fejlődni a munkánk során. Igyekeztünk megismerni az édesanyák és gyermekeik helyzetét, szokásait, közel kerülni a családok életéhez.  Az egyik fiatal anyuka például egyik munkatársunkat kérte meg, hogy kísérje el őt és támogassa gyermeke születésénél. Munkánk egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy gyakran szembesültünk az emberek kiszolgáltatott helyzetével. A kialakuló bizalmat az is jelzi, hogy ilyenkor hozzánk fordultak segítségért, egy kis biztatásért, néhány jó szóért.  Az elmúlt években helyzetünk kicsit megváltozott. A játszóház munkája és működése átalakult. 2018-ban alkalmainkat ideiglenesen a Gyülekezeti Központban tartottuk és azon fáradoztunk, hogy saját ingatlanba költözhessünk. Isten kegyelméből 2019. januárjában megnyithattuk Hajnalcsillag Tanodánkat gyülekezetünk cigánymissziós központjában, a Műkerti sétány 38. szám alatt. Istené legyen a dicsőség érte!
 
Táboraink
2015 nyarától minden évben megrendeztük hittanos táborunkat. Megerősítő és hidakat építő események ezek. Minden nyáron ezek a programok gyülekezeti önkénteseink, szakemberek és lelkészeink szolgálatával valósulnak meg.  Iskolások közötti szolgálat A programunk kezdete óta, nem csak a legkisebbekkel, hanem az általános iskolás korosztállyal is foglalkozunk. A nyári és szünidei foglalkozások mellett, a hétvégi sportprogramok és kirándulások, kézműves délutánok mind-mind részét képezik szolgálatunknak. Találkoztunk a gyülekezeti ifisek egy csoportjával, a Nyitott templom alkalmain is részt vettünk már. Voltunk moziban és kiállításon is.
 
 
 „Ő ezekben az emberekben, akikkel Jézus közösséget vállalt, akiket Ő szeret, a velük való találkozásban különleges módon akar találkozni velünk. Akkor, amikor enni adunk, inni adunk vagy meglátogatjuk őket. Amikor küzdünk azért, hogy a felebarátaink életét megnyomorító rendszerek megváltozzanak, hogy a gyerekeik ugyanolyan lehetőséggel induljanak az életbe, mint a mieink. Amikor a szegények, a cigányok között szolgálunk, Jézust követjük! Különleges áldásaiban részesülünk, átéljük az Ő munkájának csodáit.” - Dani Eszter
 
A tanoda bemutatkozó kisfilmje:

 

Képek a tanodáról