Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff

							
							
			
			

		
			
 1. Főoldal
 2. Gyülekezeti élet
 3. Igehirdetések

Igehirdetések

Igerész mind
 • 1Mózes
 • 2Mózes
 • 3Mózes
 • 4Mózes
 • 5Mózes
 • Józsué
 • Bírák
 • Ruth
 • 1Sámuel
 • 2Sámuel
 • 1Királyok
 • 2Királyok
 • 1Krónikák
 • 2Krónikák
 • Ezsdrás
 • Nehémiás
 • Eszter
 • Jób
 • Zsoltárok
 • Példabeszédek
 • Prédikátor
 • Énekek Éneke
 • Ézsaiás
 • Jeremiás
 • Jeremiás siralmai
 • Ezékiel
 • Dániel
 • Hóseás
 • Jóel
 • Ámósz
 • Abdiás
 • Jónás
 • Mikeás
 • Náhum
 • Habakuk
 • Zofóniás
 • Haggeus
 • Zakariás
 • Malakiás
 • Máté
 • Márk
 • Lukács
 • János
 • ApCsel
 • Római
 • 1Korintus
 • 2Korintus
 • Galata
 • Efézus
 • Filippi
 • Kolossé
 • 1Thesszalonika
 • 2Thesszalonika
 • 1Timóteus
 • 2Timóteus
 • Titusz
 • Filemon
 • Zsidók
 • Jakab
 • 1Péter
 • 2Péter
 • 1János
 • 2János
 • 3János
 • Júdás
 • Jelenések
Igehirdetők mind
 • Ablonczy Áron
 • Adamek Norbert
 • Almási Jenő Attila
 • Arany-Michels Tímea
 • B. Szabó István
 • Bábel Balázs érsek
 • Baczoni Szilárdka Kata
 • Balázs Hajnalka
 • Balog Zoltán
 • Balogh Róbert
 • Bán Béla
 • Bárdos Zoltán
 • Blanár Gabriella
 • Bobok Áka
 • Bobvos Gergely
 • Bödecs Pál
 • Bölcsföldi András
 • Borsos-Pintér Nóra
 • Böttger Antal
 • Böttger Hajna
 • Charles Warren
 • Cseri Kálmán
 • Csiha Kálmán
 • Csomós József
 • Csürös András
 • Damásdi Péter
 • Damásdi Péter
 • Damásdi Péter gimn. diák
 • Dani Eszter
 • Debreczeni Nikolett diák
 • Dr Hamar István
 • Dr Nagy István
 • Dr Zsengellér József
 • Dr. Bölcskei Gusztáv
 • dr. Finta József
 • dr. Fischl Vimos
 • Dr. Imre Zita
 • Dr. Kodácsy Tamás
 • dr. Kodácsy Tamás
 • dr. Méhes Balázs
 • Dr. Szabó Elődné Gyulai Melinda
 • Dr. Szabó István
 • Édes Árpád
 • Faragóné Bencsik Dóra
 • Farkas Dóra tanár
 • Farkas István
 • Feczák László gör.kat.
 • Fekete Zoltán
 • Ferenczy József
 • Filó Bence
 • Fodor István
 • Fodorné Ablonczy Margit
 • Fodorné Dr. Ablonczy Margit
 • Füsti-Molnár Szilveszter
 • Galambos Eszter végzős diák
 • Galambos Péter tanár
 • Gáspár Dániel
 • Gatyel Péter
 • Görbe László (plébános)
 • Gulyás Dóra
 • Györffy Eszter
 • Gyurkó József
 • Hajdú Bálint Kadosa(Bp)
 • Hajduch-Szmola Patrik
 • Hajdúné Tóth Lívia
 • Halasi Ernő
 • Halász Noémi(Kiskunmajsa)
 • Hamarné Ágnes
 • Hankóczi Gergely
 • Hatházi Róbert Plébános
 • Hegedűs Béla
 • Hegedűsné Nagy Mária
 • Hodánics Tamás
 • Horbász Veronika
 • Horváth Andrea
 • Hős Csaba
 • Hulej Enikő
 • Imre Veronika
 • Jánosyné Bánszky Zsuzsa tanár
 • Jelényi László
 • Jenei Gábor róm.kat.
 • Juhász Barbara 12.c
 • Karasszon Dezső
 • Kelemen Nándor gimn. diák
 • Kenyeresné Téglás Anna
 • Kerekes Márton
 • Kéri Ákos
 • Kern Mária
 • Kis Georgina Orsolya
 • Kiss János
 • Kiss Zsuzsanna
 • Komádi Róbert
 • Komlósi Péter
 • Kőrösi-Fehér Péter diák
 • Korsós István
 • Korsós Tamás
 • Kótyuk Zsolt
 • Kovács Bálint
 • Kovács István
 • Kovács László
 • Kuncz Ábel
 • Kuti József
 • Kutiné Filep Katalin
 • Laczay András
 • Lakatos Enikő
 • Lukács Endre
 • Lukács Margit
 • Magyar Csanád
 • Magyarné Balogh Erzsébet
 • Magyarné S.Kovács Mónika tanár
 • Makai László(Nagykáta)
 • Makay László
 • Marjovszky Tibor
 • Marozsiné S.Nagy Erzsébet tanár
 • Marti Miklós
 • Máté Csaba
 • Máté Sándor
 • Mező Gábor
 • Mező Zsófia
 • Mike Sámuel
 • Mikesi Károly
 • Mikesi Tibor
 • Molnár Tamás tanár
 • Móricz Árpád
 • Morva Ákos
 • Nagy Árpád
 • Nagy Henrietta
 • Nagy Péter
 • Nagyné Igaz Melinda Sára
 • Nagyné V Margit
 • Németh Pál
 • Némethné Sz. Tóth Ildikó
 • Ótott Kovács Zalán
 • P. Tóth Istvánné
 • Pál Eszter
 • Pál Eszter
 • Pál Ferenc
 • Pálinkás Gyula
 • Pálinkásné Balogi Beáta
 • Pálné Lencsés Szilvia tanár
 • Pálóczi Károly
 • Papp Attila Gyula
 • Papp Géza bapt.
 • Papp Szabolcs
 • Pásztor-Dudinszky Éva(Takácsi)
 • Pataky Albert
 • Peleskey Miklós Péter
 • Petró Emőke
 • Pintér Gyula
 • Pintér Nóra
 • Pogrányi Károly
 • Pungur Béla
 • Riczuné Kiss Georgina
 • Ritter Nándor
 • Sallai András gimn. diák
 • Schaller Tamás
 • Seres János
 • Sipos Ajtony Levente
 • Sipos Ete Zoltán
 • Somogyi Csaba
 • Somogyi Péter
 • Somogyiné Ficsor Krisztina
 • Sümeg Bíbor
 • Sümegi Nóra
 • Sváb K Mónika
 • Szabó Gábor
 • Szabó Gábor(Nagykőrös)
 • Szabó István
 • Szabó Mihály (Magyarbikal)
 • Szabó Szonja
 • Szabó Szonja 12.c
 • Szabó Tamás
 • Szabó Zsuzsanna
 • Szabóné Csökmei Edit
 • Szabóné László Lilla
 • Szabóné Szanyi Ilona
 • Szemők Andrea
 • Szerdi Szilárd
 • Szikszai Szabolcs
 • Szilágyi Noémi
 • Szilágyi Sámuel
 • Sztojka Szabina
 • Szűcs Endre
 • Szűcs Imre (Nagyváradszőllős)
 • Tarr Csaba
 • Telekes Tamás tanár
 • Temesvári István
 • Tóth Árpád
 • Tóth Imre
 • Tóth János
 • Tóth Luca
 • Tóth Sebestyén
 • Tóth Tamás atya
 • Tóth Zsuzsanna
 • Tusáné Petróczi Lea tanár
 • Tuska Noémi diák
 • Varga Károly (Koltó)
 • Varga László
 • Varga Nándor
 • Vass Réka Adrienn
 • Végh Tamás
 • Vincze Árpád
 • Vincze Bodács István
 • Vladár István
 • Weiner Zoltán
 • Weiner-Legeza Luca
Sorozatok mind
 • Ádventi evangélizáció
 • Ádventi Evangélizációs hét-2009 november
 • Adventi istentisztelet
 • Áldozócsütörtök
 • Ált. iskolai családi istentisztelet
 • Az adakozásról
 • Biblia vasárnapi istentisztelet
 • Böjti evangélizációs hét
 • boldogmomdások
 • Bűnbánati istentisztelet
 • Bűnbánati nagyhét
 • diákok bizonyságtétele
 • Diakóniai istentisztelet
 • Életrevalók
 • Elsősöket befogadó istentisztelet - Ált. isk.
 • Elsősöket befogadó istentisztelet - Gimn.
 • Évnyitó Istentisztelet - Ált. isk.
 • Évnyitó Istentisztelet - Gimn.
 • Évzáró it. Ált. iskola
 • Ézsaiás adventje
 • Fasori hitmélyítő hét-2009. április
 • Felnőtt konfirmáció
 • Gazdag ifjú
 • Gimnáziumi tanévzáró istentisztelet
 • Gyülekezeti családos istentisztelet
 • Hálaadó Istentisztelet
 • Házasság hete 2014
 • Hétkezdő istentisztelet
 • Hétzáró istentisztelet
 • Hitmélyítő istentisztelet
 • Hittanos tanévnyitó
 • Hittanos tanévzáró
 • Hogy megtudd...
 • Húsvét
 • Húsvéti bűnbánati istentisztelet
 • Ifjúsági istentisztelet
 • Isten vezetése Rúth könyve alapján
 • Isten- és önismeret ösvényén
 • Jézus és a böjt
 • Karácsonyi istentisztelet
 • Káté magyarázat
 • Katonatelep
 • Keresztkérdés - Miért és hogyan?
 • KGRE egyetemi tanévnyító it.
 • Kollégiumi családi Istentisztelet
 • Konfirmáció
 • Konfirmációs evangelizáció
 • Látni és látszani
 • Megerősítésre várva
 • Mi a böjt?
 • Mi Atyánk sorozat
 • Migráció - Keressük Isten akaratát
 • Nagyböjti evangélizáció
 • Nagyheti példázatok
 • Nagyheti találkozások
 • Nagypénteki ünnepi istentisztelet
 • Nagyszombati istentisztelet
 • Óévbúcsúztató hálaadó istentisztelet
 • Ökumenikus
 • Ökumenikus hét
 • Passió
 • Passiós Istentisztelet
 • prófétai arcképek
 • Pünkösdi bűnbánati hét
 • Reggeli áhítat
 • Római levél
 • Samáriai asszony példázata
 • Szenteste - ünnepi műsor
 • Szenvedélyes szeretet
 • Tanárok bizonyságtétele
 • Tanárok köszöntése
 • Tanítói istentisztelet
 • Tanítványi arcképek
 • Tékozló Isten
 • Újévi istentisztelet
 • Újkenyér
 • Ünnepeink
 • Ünnepi istentisztelet
 • Vasárnapi Istentisztelet
 • Vígasztaló istenitsztelet
 • Zenés Áhitat
 • zsoltáraink
Típusok mind
 • Áhítat
 • áldozócsütörtök
 • ált. isk. családi istentisztelet
 • ált.isk. befogadó
 • ált.isk. tanévnyitó
 • ált.isk. tanévzáró
 • ált.isk.ballagási ünnepi istentisztelet
 • anyáknapi ünnepi istentisztelet
 • böjti evangelizáció
 • Bűnbánati
 • családi istentisztelet
 • Cserkész
 • Diakóniai
 • egyházmegyei közgyülés
 • Evangélizációs
 • évforduló ünnepi istentisztelet
 • gimn. ballagási ünnepi istentisztelet
 • gimn. befogadó
 • gimn. családi istentisztelet
 • gimn. tanévnyitó
 • gimn. tanévzáró
 • házasság hete hálaadó istentisztelet
 • hétzáró istentisztelet
 • hittanos évnyitó
 • hittanos évzáró
 • húsvét hétfői ünnepi istentisztelet
 • húsvét vasárnapi ünnepi istentisztelet
 • ifjúsági családi istentisztelet
 • ifjúsági evangelizáció
 • ifjúsági istentisztelet
 • Istentisztelet
 • karácsony
 • karácsony szenteste
 • kárpát-medencei imanap
 • Katonatelep - ünnepi istentisztelet
 • Katonatelep - úrvacsorai előkészítő
 • Katonatelep - vasárnapi istentisztelet
 • kollégiumi családi istentisztelet
 • konfirmációs bizonyságtétel
 • konfirmációs fogadalomtétel
 • Missziói
 • nagyböjti vasárnapi istentiszt.
 • nagypéntek passiós istentisztelet
 • nagypénteki ünnepi istentisztelet
 • nyitott templom
 • Óévbúcsúztató hálaadó istentisztelet
 • Ökumenikus
 • Örökélet vasárnapja
 • országos tanévnyitó
 • óvodai családi istentisztelet
 • pünkösd hétfő
 • pünkösd vasárnap
 • pünkösdi evangelizáció
 • Tanítói
 • temetési búcsúztató
 • templom nyitogató
 • újévi istentisztelet
 • ünnepi
 • Úrvacsorás istentisztelet
 • Vasárnap
 • Vendég lelkész
 • Vígasztaló
 • virágvasárnapi istentisztelet
 • Zenés áhitat
Évek mind
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001