Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff
  1. Főoldal
  2. Gyülekezeti élet
  3. Missziók
  4. Kórház

Bemutatkozás

 LELKÉSZI ÉS LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT KECSKEMÉTEN

A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZBAN

 

A kórházba kerülés egyszerre jelenthet küzdelmes nehézséget és a reményteljes gyógyulás lehetőségét is. Sokan saját tapasztalatból, vagy szeretteik és ismerőseik élményeiből tudják, hogy betegnek lenni rossz élmény, kiszolgáltatottság, félelem, próbatétel. A betegállapotban érintettek élethelyzetének romlása akár jelentős egészségügyi, szociális és gazdasági problémát eredményezhet, sok szenvedést okozhat, és súlyos következményekkel járhat. Mi azt gondoljuk, hogy ilyen helyzetben segíthet, ha elmondják azt, ami belül feszít, az érzéseket, nehézségeket. Lelkészként és a kórház lelkigondozóiként rendelkezésére állunk, ha szüksége van meghallgatásra, együttérző beszélgetésre, érzelmi tehermentesítésre, lelki és kapcsolati erőforrásokra találásra; a nehéz ”Miért?”-ekben közös válaszkeresésre és igény szerint hitbeli megerősítésre, lelkipásztori szolgálatok végzésére. A kórházlelkészség tradicionális lelkészi és speciális lelkigondozói szolgálat azért, hogy a lelki összhang helyreálljon, mert lelkünk jólléte hatással lehet gyógyulásunkra! A betegekkel és segítőikkel találkozunk naponta az egészségügyi intézményben és ezáltal kapcsolódunk a gyógyító ellátáshoz az egyéb humán egészségügyi ellátás területén. Célunk, hogy az ellátásban érintett betegeknek, ill. a hozzátartozóknak és egészségügyi dolgozóknak nyújtsunk támogatást. Személyesen, formaságok nélkül beszélgetünk a betegekkel, hozzátartozóikkal, orvosokkal és ápolókkal nyitottan minden, általuk hozott kérdéssel, témával szemben.

 

A kórház Kecskeméten két telephellyel, 1800 betegággyal üzemel. Az Izsáki úti telephelyen 33 betegellátó osztály és gondozó található és 1400 betegágy. A gyógyulást közel 2500 egészségügyi dolgozó segíti. A  lelkészi és lelkigondozói szolgálatot a Kórházi Önkéntes Szolgálat keretében önkéntesek is támogatják. Ők az istentiszteletre hívogatásban és beteglátogatásban vállalnak szerepet. Vasárnaponként a földszintről megközelíthető igazgatói tanácsteremben tartjuk az istentiszteletet, ott vannak a szekrényben elhelyezett úrvacsorai klenódiumok, a betegeket megszólító szórólapok, bibliák, segédanyagok. Az önkéntes segítők évek óta hűségesen szolgálnak, hívogatják a vasárnap is kórházban maradt betegeket és személyesen bejárják a kórház Izsáki úti telephelyén a kórtermeket. Előre megbeszélt beosztás szerint általában 8 fő indul el, hogy megkeresse és megszólítsa a fekvőbetegeket. Az istentiszteletet 9:00 órakor kezdjük és általában egyszerű liturgiával, félórás időtartamban szervezzük meg. Betegek, önkéntes hívogatok és a környéken lakó gyülekezeti tagok is résztvevői az alkalomnak. Azok a betegek, akik nem tudnak lejönni, de igénylik, hogy meglátogassuk, azokhoz a legrövidebb időn belül indulunk.

Köszönjük a beteget látogató egyháztagok szolgálatát! Köszönjük, hogy sokan hordozzák imádságban az egészségügyi intézményben, vagy otthonápolásban érintetteket! Hálásak vagyunk  minden segítségért, tettekre váltott szeretetért a kórházmisszióban!

 

Szolgálatunk alapja és célja az evangélium hirdetése, Isten Jézus Krisztusban megjelent szeretetének továbbadása szóval, cselekedettel és jelenléttel. Miért olyan hangsúlyos ez a misszió? Nagyon egyszerűen összefoglalva: mert Jézus közvetlenül ajánlja figyelmünkbe, amikor a lehetőséget és meghívást halljuk Tőle: beteg voltam és meglátogattatok… (Mt 25,36). Egy gyógyító intézményben jelen lenni krisztusi lelkülettel, hiteles lelkiséggel, szakmai kompetenciákkal megerősített szolgálattal - mindig kihívás, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a mi munkánk nem hiábavaló az Úrban, hanem misszió, amit a betegek a testi-lelki gyógyítás részeként megkaphatnak, amit értük tehetünk.

 

Hodánics Tamás, Mikesi Károly kórházlelkészek

 

 

Intézeti lelkészi szolgálatunk

- támogatja a kórházban fekvő betegeket lelkészi-, spirituális segítséggel lelki és kapcsolati erőforrásokra találásban, hitük gyakorlásában

 

- segítséget nyújt  a betegség krízisében megpróbált betegeknek és hozzátartozóknak a testi-lelki gyógyulás elősegítésében, elfogadó meghallgatásban, lelkigondozói beszélgetésben és igény szerint tematikus irodalom biztosításával

 

- biztosítja a szentségi ellátást (gyónás, áldozás, úrvacsora, betegek kenete)

 

- lelkészi támogatást nyújt a hitükben megerősítést keresőknek egyéni kísérésben, közös imádságban, valamint közösségi formában istentisztelet keretében

Klinikai lelkigondozással segítünk

- mentálhigiénés kapcsolatokban a betegeknek és hozzátartozóknak

- ha a beteg műtétre vár, szorong

- ha betegségük folytán elveszették testi épségüket és  új életmód kialakítása vár rájuk

- ha egy hosszabb kivizsgálás/ felépülés /rehabilitáció alatt a beteg láthatóan nehezen viseli helyzetét

- ha a beteg állapota hirtelen romlott és ez lelkileg megviseli

- ha a beteg egy sokkoló diagnózis miatt kétségbeesett

- ha a beteg magányos,  nem vagy nagyon ritkán látogatják

- ha a beteg szeret beszélgetni, de nem nagyon talál az osztályon beszélgetőtársat

- lelkigondozói támogatást nyújtunk a betegek hozzátartozóinak

 

Kórházi istentiszteletek rendje

Református istentisztelet a Nyíri úti kórházban minden hónap 2. és 4. vasárnapján 9.00 órakor a tanácsteremben (a kórház főbejáratánál az újságárus melletti folyosón).

 

Ökumenikus istentisztelet a Honvéd Kórházban a Pszichiátriai és Reumatológiai osztályon minden vasárnap 15.00 órakor a III. emeleti csoportszobában.

 

Római Katolikus Szentmise a Nyíri úti kórházban minden vasárnap 17.00 órakor a tanácsteremben (a kórház főbejáratánál az újságárus melletti folyosón).

 

Kórházlelkészek

Hodánics Tamás intézeti lelkész, klinikai lelkigondozó (DGfP/KSA)

Mikesi Károly lelkigondozó-lelkész

 

Kapcsolat

Kórházi iroda: 76/519821 / Kórházi belső mellék: 9821

Református Lelkészi Hivatal 76/500-389

Bács-Kiskun Megyei Kórházról bővebben: www.kmk.hu  

 

Beteglátogatási igényüket és lelkigondozást kérő hívásukat kérjük, hogy telefonon, személyesen, vagy a családtagok ill. az egészségügyi dolgozók segítségével jelezzék nekünk!