Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff
  1. Főoldal
  2. Gyülekezeti élet
  3. Zenei élet
  4. Zenekarok

Zenekarok és Dicsőítés

Zenekarok és Dicsőítés


 

“Az Isten Lélek, és akik imádják őt, 

azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” János 4,24

 

A zenekarok elsődleges rendeltetése, hogy segítse és vezesse a gyülekezetet az Istent dicsőítő éneklésben. A dicsőítő szolgálat nem csak ún. "zenélés", "zenekari összjáték", "éneklés" vagy "koncert" hanem az életünket alapvetően átszövő ISTEN DICSŐÍTÉS egyik olyan formálja, melyet a Bibliában is sok helyen megtalálhatunk és amellyek az istentisztelet keretein belül,vagy más gyülekezeti alkalmon, a liturgia részeként a közösséget meghívni, segíteni, támogatni, vezetni tudjuk az Isten énekes dicsőítésében, felkészülve velük együtt az Istennel való találkozásra, a Lélekben és igazságban való imádatára.

 

“Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak 

új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!” Zsolt 149,1

 

Fontos számunkra, hogy a modern ember számára, modern hangzással is elérhetővé tegye az Isten üzenetét. A zene évezredek óta az érzelmek kifejezésének és az igazságok megfogalmazásának eszköze amely az egyházba is beágyazódott általában a kornak megfelelő zenei stílusokkal. Az embereket magával ragadja a zene harmóniája, a szövegek amikben megtalálják a maguk által nehezen kifejezhető érzéseket és történéseket. A mai rohanó korban pedig különösen fontos, hogy az elsiklott, elnyomott érzések teret nyerhessenek a mások által megfogalmazott énekekben. 

 

A gyülekezeti zenekarok is ebbe a szolgálatba  állnak be és igyekeznek a modern, populáris stílusokon megfogalmazni az az üzenetet ami életet átformáló. Az ilyen alkalmakon felcsendülnek a legújabb külföldi dicsőítő dalok fordításai, magyar szerzők modern énekei, régebbi “ifjúsági énekek” és a Református Énekeskönyv énekei újrahangszerelve.

Isten dicsőítése szívügy, belülről fakadó bizonyságtétel.

 

 

"Észre kell vennünk, hogy ezt az új éneket nem énekelheti más, csak újjászületett ember, mert ennek a szív legmélyebb érzéseiből kell fakadnia, ezért szükségünk van a Lélek irányítására és befolyására, hogy ezeket a dicséreteket a helyes módon énekelhessük."
Kálvin János

 

 

Az rendszeres KERT istentiszteleteken túl más szolgálatokat is végeznek a dicsőítő zenekarunk, szolgálunk az IFI alkalmakon, az Alpha sorozaton a következő időszakban pedig igyekszünk meglátogatni a legtöbb gyülekezetrész vasárnapi Istentiszteletét is. 

 

 

A KREK zenekar 

A KERT (Könnyűzenés Esti Református Találkozó) Istentiszteleten szolgálunk minden héten a szorgalmi időszakban. Ezen túl a gyülekezet különböző alkalmain is feltűnünk. A csapat jelenleg tizenhét tagot számlál, akiből hárman a technikai szolgálatot végzik, vannak köztünk gyakorlott és profi zenészek és kezdők is. 

 

Széchenyivárosi Dicsőítő csoport 

Széchenyivárosi Gyülekezetrész Istentiszteletein szolgál, amelyen minden vasárnap 9.30-kor kerülnek megrendezésre
A pontos időpontokról és helyszínről a közösség Facebook oldalán tájékozódhat.

 

KRG Dicsőítő csoport 

A saját korosztályuk felé szolgálnak a Gimnázium reggeli áhitatokon, csendesnapjain és más kiszállások alkalmával.