Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff
  1. Főoldal
  2. Bemutatkozás
  3. Lelkészi hivatal
  4. Esküvő

Házasságra készülőknek


Kedves Jegyespár! 
 
Szeretettel köszöntjük Önöket a Kecskeméti Református Egyházközség közössége nevében életük örömteli eseménye előtt! A több, mint 300 éves templomunkban az utóbbi évtizedekben, évente 50 pár kért áldást életére, nyitott szívvel várjuk Önöket is!
 
Hitünk szerint a házasság szent szövetség, melyet a Teremtő Istenünk rendelt az ember számára. Ő alkot hozzánk illő segítőtársat, mert szeret. Hittel valljuk tehát, hogy a házasság isteni eredetű, Isten úgy teremtette az embert, hogy férfi és nő egymásra utalva együtt élje az élet teljességét. A házasság ugyanis nemcsak testi közösség, hanem lelki közösség, életközösség és sorsközösség, szeretetközösség és imaközösség is. Vagyis akkor áldott, ha két ember Istennel közösségben éli meg.  
 
 
„Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz 2,18) 
 
„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)
 
 
Tudnivalók a református esküvőről     
 
 
Isten Igéje szerint tehát a házasság két egymást szerető ember, életre szóló szövetsége. Mindketten felelősek a döntésükért, amellyel felvállalják a másikat, megosztják vele életüket, örömeiket és bánataikat. A Teremtő Isten egész életre szóló kapcsolatként tervezte a házasságot, - annak esetleges megromlásáért egyedül az embert terheli a felelősség. Az Isten nélkül élő ember életében az el nem fogyó szeretet forrása hiányzik. Isten azonban segítségét ajánlja fel, az Önmagával való kapcsolatban mindazoknak, akik segítségül hívják Őt. Ennek az odaszánásnak a jele, ahogyan a házasulandó pár mindkét fele fogadalmat tesz Isten színe előtt az egymás iránit elköteleződésről.
 
 
Az Ügyintézéshez szükséges tudnivalók
 
 
Az esküvő bejelentése a vírushelyzet ideje alatt telefonon és emailen lehetséges, de amint a helyzet engedi személyesen kell, hogy történjen a lelkészi hivatalban – lelkész ügyeleti időben. Itt kaphatnak információt az esküvőre való felkészülésről és a költségekről is. Az esküvő nem csak családi összejövetel, hanem közös Isten elé állás is, ezért fontos, hogy a lelkipásztor ismerje a házasulandókat. A vele való beszélgetés fontos, mert már a konkrét esküvői szertartás részleteit is érinti.
 
 
A jegyeseknek szóló ismertető tartalmazza az épp aktuális felkészítő alkalmak időpontját és helyszínét. letölthető itt.
 
 
Azek a felkészítő alkalmak nem csak az esküvő napjáig vezetnek el, hanem a házaséletre készítenek fel. Olyan kérdések kerülnek szóba – tapasztalt, több éve házas párok segítségével – amelyekről érdemes már a házasságkötés előtt is beszélgetni. Kétféle alkalmat ajánlunk: hét estés sorozatot szervezünk hétköznapokon, vagy egy teljes hétvégét együtt töltve ugyanazon hét téma kerül szóba mindkét alkalmon. az időpontok közül minden pár azt választhatja, mely számára megfelelő – de valamely felkészítésen való részvétel feltétele a templomi esküvőnek. Az adatlap kitöltése azért is fontos, hogy elérhessük önöket és a legtöbbet segíthessünk a további évtizedekre nézve. Az a reménységünk, hogy a felkészítő alkalmakon résztvevőkből később lehetnek házas-körök, családos-körök, ahol lehet tovább is őszintén beszélgetni a később évek gondjairól, buktatóiról. Ezeknek a köröknek a szervezéséről olvashatnak majd honlapunkon, vagy érdeklődhetnek az eskető lelkésztől is.
 
 
 
A Fogadalom szövege:
 
Én …… az élő Isten színe előtt fogadom, 
 
aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy ……-t, 
 
akinek most Isten színe előtt kezét fogom,  szeretem.
 
Szeretetből veszem el őt/megyek hozzá, Isten törvénye szerint feleségül.
 
Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, 
 
vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, 
 
sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig, vagy holtáig, 
 
hűtlenül el nem hagyom, hanem egész életemben hűséges gondviselője/segítőtársa leszek.
 
Isten ebben engem segítsen! Ámen.