Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff
  1. Főoldal
  2. Bemutatkozás
  3. Lelkészi hivatal
  4. Esküvő

Jegyespároknak

Tudnivalók a református esküvőről

 

„Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz 2,18) 

„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

 

Kedves Jegyespár! 

Szeretettel köszöntjük Önöket a Kecskeméti Református Egyházközség közössége nevében életük örömteli eseménye előtt! A több, mint 300 éves templomunkban az utóbbi évtizedekben, évente 50 pár kért áldást életére, nyitott szívvel várjuk Önöket is!

Hitünk szerint a házasság szent szövetség, melyet a Teremtő Istenünk rendelt az ember számára. Ő alkot hozzánk illő segítőtársat, mert szeret. Hittel valljuk tehát, hogy a házasság isteni eredetű, Isten úgy teremtette az embert, hogy férfi és nő egymásra utalva együtt élje az élet teljességét. A házasság ugyanis nemcsak testi közösség, hanem lelki közösség, életközösség és sorsközösség, szeretetközösség és imaközösség is. Vagyis akkor áldott, ha két ember Istennel közösségben éli meg.  

Isten Igéje szerint tehát a házasság két egymást szerető ember, életre szóló szövetsége. Mindketten felelősek a döntésükért, amellyel felvállalják a másikat, megosztják vele életüket, örömeiket és bánataikat. A Teremtő Isten egész életre szóló kapcsolatként tervezte a házasságot, - annak esetleges megromlásáért egyedül az embert terheli a felelősség. Az Isten nélkül élő ember életében az el nem fogyó szeretet forrása hiányzik. Isten azonban segítségét ajánlja fel, az Önmagával való kapcsolatban mindazoknak, akik segítségül hívják Őt. Ennek az odaszánásnak a jele, ahogyan a házasulandó pár mindkét fele fogadalmat tesz Isten színe előtt az egymás iránit elköteleződésről.

Az Ügyintézéshez szükséges tudnivalók

 

Az esküvő bejelntése minden esetben személyesen  kell, hogy történjen a Lelkészi hivatalban, lelkészi ügyeleti időben. Itt kaphatnak információt az esküvő feltételeiről, a felkészülésről és a költségekről is.

Az időpontokról itt bővebben tájékozódhat itt.

 

A házas életre való felkészüléshez szeretnénk segítséget nyújtani a jegyespároknak kurzusok/hétvégék formájában, amelyeken való részvétel feltétele a református esküvőnek. Ezeken az alkalmakon olyan fontos témákat segítünk átbeszélni és szóba hozni amiken az esküvő szervezés nagy forgatagában a párok sokszor elsiklanak. 

 

Jegyeseknek szóló brossúra amely tartalmazza a felkészítő alkalmak időpontját is ide kattintva letölthető.

 

A Fogadalom szövege:

Én …… az élő Isten színe előtt fogadom, 

aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy ……-t, 

akinek most Isten színe előtt kezét fogom,  szeretem.

Szeretetből veszem el őt/megyek hozzá, Isten törvénye szerint feleségül.

Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, 

vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, 

sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig, vagy holtáig, 

hűtlenül el nem hagyom, hanem egész életemben hűséges gondviselője/segítőtársa leszek.

Isten engem ebben segítsen! Ámen.