Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff
  1. Főoldal
  2. Pályázatok

A kecskeméti Újkollégium energetikai korszerűsítése

Pályázati azonosító KEHOP - 5.2.13-19-2019-00082 Kohéziós alap.
 
PROJEKTLEÍRÁS
 
Pályázat címe: A kecskeméti Újkollégium energetikai korszerűsítése
Azonosító szám: KEHOP-5.2.13-19-2019-00082
Kedvezményezett: Kecskeméti Református Egyházközség
Támogatási összeg: 276 633 667 Ft 
Támogatási intenzitás: 100 % 
Támogatási alap: Kohéziós Alap
Megvalósítási időszak: 2021.07.01. – 2023.05.29.
Megvalósítási helyszín: Kecskeméti Újkollégium épülete (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.).
 
 
A Kecskeméti Református Egyházközség célja a fejlesztéssel a fenntartásában és üzemeltetésében álló, jelenleg korszerűtlen épületszerkezetekkel jellemezhető, ugyanakkor közfeladatot ellátó oktatási-nevelési intézményeknek helyet biztosító épület energetikai felújítása; ennek keretében a beruházás megfelelő előkészítése és megvalósítása.
 
Az érintett épület az Újkollégium (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7., 1131 hrsz.), amely a Kecskeméti Református Gimnáziumnak, illetve a Kecskeméti Református Általános Iskolának is helyet ad. Napjainkban immár önálló zárt tömböt képez a Csányi J. körut (Kiskorút), a Búzás M. utca, a Kálvin tér és a Szabadság tér által határolva. Magába foglalja az 1912-13-ban emelt Szabadság téri és az 1929-ben befejezett Kálvin-téri szárnyat, valamint a 2004-re elkészült kiskörúti épületrészt a Búzás Mihály utcára néző tanuszodával és tornateremmel. 
 
Az épület jellemző szerkezetei jelenleg nem felelnek meg az energiatakarékosság mai, egyre fokozódó követelményeinek, energiahatékonysági mutatóik rosszak. 
A tervezett fejlesztéssel megvalósuló beruházási elemek az alábbiak:
•Homlokzati nyílászárók cseréje (jellemzően fa, háromrétegű üvegezéssel);
•Padlásfödém utólagos hőszigetelése;
•Világításkorszerűsítés;
•Fűtési rendszer teljes korszerűsítése HMV és légtechnikai rendszer korszerűsítéssel egybekötve;
•50 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése.
 
A tervezett fejlesztésekkel az épület energetikai besorolása (még a falak korszerűsítése nélkül is) EE osztályúra javul.
 
Az energiahatékonysági korszerűsítés révén mérséklődik az épület fenntartási költsége, valamint csökken a fajlagos energiafelhasználás, mely közvetve hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, a tanulók és dolgozók tanulási- és munkakörülményeinek javításához, valamint a felhívás célkitűzéseihez is.
 
 
 

Képek

Közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítása a Kecskeméti Református Egyházközség által

Rövid szöveges összefoglaló:

Közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítása a Kecskeméti Református Egyházközség által

A projekt megvalósítását a Kecskeméti Református Egyházközség és konzorciumi tagként a Kecskeméti Kékkereszt Alapítvány vállalja. Az Egyházközség működése során célul tűzte ki olyan közösségteremtő, közösségépítő kezdeményezések, intézkedések megvalósítását, melyek hozzájárulnak a sikeres, egymás segítésére, támogatására irányuló társadalmi együttélés megvalósításához. Ennek érdekében az Egyházközség rendszeresen szervez kulturális, művészeti, ismeretterjesztő és egyéb közösségi eseményeket. Az Egyházközség kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációját elősegítő intézkedések megvalósítására, ezzel egyidőben a befogadó társadalom szemléletének terjesztésére. A projekt keretében megvalósuló programok is e kitűzött célok megvalósulásához járulnak hozzá.

A megvalósuló programok - a felhívás célkitűzéseivel összhangban - hozzájárulnak a hátrányos megkülönböztetés és a szegénység csökkentéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, a társadalmi együttélés javításához, a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek kiemelten három célcsoport elérését, bevonását és fejlesztését célozzák:

- roma célcsoport: roma származású, hátrányos helyzetű, szegregált környezetben élő gyermekek és családjaik

- szenvedélybetegséggel küzdő, szenvedélybetegségből felépült és ilyen szempontból veszélyeztetett személyek és családtagjaik

- idős és demens személyek.

Az Egyházközség és a Kékkereszt Alapítvány működése alatt a korábbi években számos közösségépítő, közösségfejlesztő tevékenységet végzett, melyek a projekt jelenlegi célcsoportjait (roma személyek, szenvedélybetegek, idős személyek) is nagymértékben érintették, így elmondható, hogy megfelelő tapasztalattal, kompetenciával rendelkeznek a projekt sikeres megvalósításához kapcsolódóan illetve a szükséges személyi feltételek is rendelkezésükre állnak.

A pályázat összegző adatai:

Projekt címe: Közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítása a Kecskeméti Református Egyházközség által

Konzorciumvezető: Kecskeméti Református Egyházközség

Konzorciumi tag: Kecskeméti Kékkereszt Alapítvány

Azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00259

Projekt összköltsége: bruttó 49 936 200 Ft

Elnyert támogatás: bruttó 49 936 200 Ft (100% támogatási intenzitás)

Megvalósítási időszak: 2018. január - 2019. december 31.

Bővebb információ: pl. Hodánics Tamás projektmenedzser, Tel: +3630/375-9488 e-mail:  thodanics@gmail.com