Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff

Gyászfeldolgozó csoport

Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14,6)

 

M E G H Í V Ó

V I G A S Z T A L Ó  I S T E N T I S Z T E L E T R E

 

Minden hónap harmadik szombatján, a 17.00 órakor kezdődő Istentiszteletre szeretettel hívjuk és várjuk a református templomba azokat a családokat, akik az elmúlt hónapban álltak meg ravatal mellett. Az emlékezés és a gyász hordozásának idején sem hagy minket magunkra teremtő és megváltó Urunk. Isten Fia, Jézus Krisztus azt mondja a Szent Lélek Istenről, hogy amikor eljön a világba, mint Vigasztaló, mint bátorító, mint megerősítő Lélek jön el. Őt hívjuk és kérjük segítségül a gyászoló családok számára, hogy vigasztalja, erősítse, bátorítsa mindegyiküket. Ezért hívjuk a családok tagjait Istentiszteletünkre, amelyen név szerint is megemlékezünk elhunyt szeretteikről. Kérjük hívogassák a gyászoló családokhoz tartozókat, rokonokat, ismerősöket! Szeretettel hívjuk és várjuk a gyászoló családok minden tagját, a találkozásig az élő Isten áldását, erejét, jelenlétét kérve életükre! 

 

- Gyászfeldolgozócsoportok 2014-ben.

- Gyászfeldolgozócsoportok 2015-ben.

 

A csoportot, Kuti Józsefné Filep Katalin és Fodorné Ablonczy Margit lelkipásztor, mentálhigiénés szakemberek, lelkigondozók vezetik.

A CSOPORT INGYENES ÉS SEMMIFÉLE FELEKEZETI VAGY VALLÁSI ELKÖTELEZŐDÉS NEM FELTÉTELE A CSATLAKOZÁSNAK!

Jelentkezés vagy további érdeklődés: a csoportvezetőknél személyesen vagy telefonon a Református Lelkészi Hivatalban.

6000. Kecskemét Szabadság tér 7. (A Cifra palotával szembeni bejárat)

Tel: 76-500-389