Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff

Közösség fejlesztő tevékenységek a Kecskeméti Református Egyházközség által

Rövid szöveges összefoglaló:

Közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítása a Kecskeméti Református Egyházközség által

A projekt megvalósítását a Kecskeméti Református Egyházközség és konzorciumi tagként a Kecskeméti Kékkereszt Alapítvány vállalja. Az Egyházközség működése során célul tűzte ki olyan közösségteremtő, közösségépítő kezdeményezések, intézkedések megvalósítását, melyek hozzájárulnak a sikeres, egymás segítésére, támogatására irányuló társadalmi együttélés megvalósításához. Ennek érdekében az Egyházközség rendszeresen szervez kulturális, művészeti, ismeretterjesztő és egyéb közösségi eseményeket. Az Egyházközség kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációját elősegítő intézkedések megvalósítására, ezzel egyidőben a befogadó társadalom szemléletének terjesztésére. A projekt keretében megvalósuló programok is e kitűzött célok megvalósulásához járulnak hozzá.

A megvalósuló programok - a felhívás célkitűzéseivel összhangban - hozzájárulnak a hátrányos megkülönböztetés és a szegénység csökkentéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, a társadalmi együttélés javításához, a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek kiemelten három célcsoport elérését, bevonását és fejlesztését célozzák:

- roma célcsoport: roma származású, hátrányos helyzetű, szegregált környezetben élő gyermekek és családjaik

- szenvedélybetegséggel küzdő, szenvedélybetegségből felépült és ilyen szempontból veszélyeztetett személyek és családtagjaik

- idős és demens személyek.

Az Egyházközség és a Kékkereszt Alapítvány működése alatt a korábbi években számos közösségépítő, közösségfejlesztő tevékenységet végzett, melyek a projekt jelenlegi célcsoportjait (roma személyek, szenvedélybetegek, idős személyek) is nagymértékben érintették, így elmondható, hogy megfelelő tapasztalattal, kompetenciával rendelkeznek a projekt sikeres megvalósításához kapcsolódóan illetve a szükséges személyi feltételek is rendelkezésükre állnak.

A pályázat összegző adatai:

Projekt címe: Közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítása a Kecskeméti Református Egyházközség által

Konzorciumvezető: Kecskeméti Református Egyházközség

Konzorciumi tag: Kecskeméti Kékkereszt Alapítvány

Azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00259

Projekt összköltsége: bruttó 49 936 200 Ft

Elnyert támogatás: bruttó 49 936 200 Ft (100% támogatási intenzitás)

Megvalósítási időszak: 2018. január - 2019. december 31.

Bővebb információ: pl. Hodánics Tamás projektmenedzser, Tel: +3630/375-9488 e-mail:  thodanics@gmail.com