Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff
  1. Főoldal
  2. Bemutatkozás
  3. Lelkészi hivatal
  4. Temetés

Temetés

Tudnivalók a református temetési szertartásról

 

Jézus mondja:

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek:

higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.

Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam

volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?

És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és

magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.”

(János evangéliuma 14,1-3)


 

Szeretteink elvesztése életünk legnehezebb eseményei közé tartozik ilyenkor lelkileg megtörten szinte vigasztalhatatlanul szükséges mégis intézkednünk a szertartásról.  Ezekben a nehéz pillanatokban a református lelkészi hivatalban várják Önöket a lelkipásztorok, hogy a református szertartáshoz szükséges információkkal ellásák Önöket, lelki támaszt és segítséget nyújtsanak. A gyász nehézségeiben is Isten szeretetét és vigasztalását szeretnénk hirdetni, a református szertartásnak is ez áll a középpontjában.

 

Az Ügyintézéshez szükséges tudnivalók

 

A temetkezési vállalattal való egyeztetés után érdemes a Lelkészi hivatalba érkezni, ahol egy lelkipásztorral tudnak beszélgetni, aki felveszi a szükséges adatokat és tájékoztatja önöket a szükséges információkról. A temetés költségéről is itt kérhetnek információt.
Lelkészi ügyeleti rendről itt tájékozódhat.

 

Az gyászoló családokért a temetést követő vasárnapon 9.00- kor az Istentiszteleten imádkozunk. 

Ezen felül szeretettel várjuk önöket minden hónapban egyszer Vigasztaló Istentiszteletre, ahol megemlékezünk az előző hónapban elhunyt testvérekről.

A Vigasztaló Istentisztelet időpontjáról a hirdetőlapon tájékozódhatnak.

 

Különböző időközönként Gyászfeldolgozó Csoportot indítunk, ahova azokat várjuk akik nehezen küzdenek meg szerettük elvesztésével. A csoportról és annak indulásáról bővebb információt a Gyülekezeti Sorozatok/képzések  menüpont alatt találhatnak vagy érdeklődjenek a lelkészi hivatalban telefonon vagy e-mailen.


 

Végül szolgáljon vigasztalásukra Barth Károly néhány gondolata:

 

A HALÁL HALÁLA

 

Micsoda a halál Isten mellett? Ha ő is az utolsó ellenségünk, akkor sincs ráhagyva,

hogy azt tegyen velünk, amit akar és tud. Isten engedte „működését”, de Ő meg is

szüntetheti. Isten adott a kezébe fegyvert, de Ő le is fegyverezheti, így a halálban nem

leszünk egyedül a halállal, és nem is egy másik isten birodalmában leszünk, hanem a

halállal együtt a halál Ura is megjelenik a színen. Az Ő kezébe fogunk esni, és nem más

kezekbe. Nem a haláltól kell félnünk, hanem Istent kell félnünk. De éppen Istent nem

félhetjük anélkül, hogy éppen Őbenne vigaszt ne nyernénk - bármilyen vigasztalanok is

vagyunk különben. Mi mást jelentene ez, mint hogy Isten a halál közepette is a mi

segítőnk és Megváltónk? Végbe fog menni rajtunk a halál elkerülhetetlen, keserű,

rettenetes munkája. De Isten lesz számunkra minden jó teljessége akkor is, amikor ez

megtörténik velünk. Az semmi esetre sem történhet meg velünk, hogy a halálban többé

ne lennénk az Ő uralma alatt, és ne lennénk az Ő tulajdona és szeretetének tárgya. Arra

a halál hatalma sem elég, hogy ezen bármit is változtasson. Halálunk jelenti számunkra

a határt, de Isten határt szab a halálnak is. A halál mindent elvehet tőlünk. De azt nem

tudja véghezvinni, hogy Isten ne legyen Isten, a mi segítőnk és Megváltónk, és mint

ilyen, a mi re­ménységünk. Erre nem képes. És mivel ezt nem tudja megtenni, komolyan

fel kell tennünk a kérdést: Mire képes akkor egyáltalán?