Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff

menü

Istentiszteleti közlemény

2020. 05. 05.

Kedves Testvérek!

 

A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa 2020. május 11-én újabb közleményt adott ki az istentiszteleti szertartások újraindulásával kapcsolatban:

 

„Az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint – az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával – tartsanak istentiszteleteket Budapest és Pest megye kivételével.”

(https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/nyissak-meg-templomokat-videken/)

 

Egyházközségünk elnöksége értesíti a gyülekezet tagságát és minden érdeklődőt, hogy a Kecskeméti Református Egyházközségben május 31-én, pünkösdvasárnap, az úrvacsorás alkalmakkal indulnak újra istentiszteleteink. Első ütemben a következő helyszíneken tartunk ünnepi alkalmakat:

 

9.00 Belváros – Újkollégium, díszterem

9.30 Széchenyiváros – Szent-Györgyi Albert Középiskola (tárgyalás alatt)

9.45 Katonatelep, templom

11.00 Belváros – Újkollégium, díszterem

18.00 Belváros – Újkollégium, díszterem

 

A második ütemben – terveink szerint június közepétől – indulnak újra a petőfivárosi, Voelker-telepi, kadafalusi és borbási istentiszteletek, reggeli áhítatok, a vigasztaló és a „Karzat” istentiszteletek, a bibliaórák és egyéb kiscsoportos alkalmak.

 

Addig is, és a közösségi alkalmak fokozatos újraindítása után is szeretettel ajánljuk mindenkinek gyülekezetünk internetes felületeit és a Kecskeméti Televízióban közvetített református istentiszteleteket:

 

Kecskeméti Református Egyházközség honlapja

Kecskeméti Református Egyházközség youtube-csatornája

Széchenyivárosi gyülekezet youtube-csatornája

Kecskeméti Református Egyházközség facebook oldala

Katonatelepi közösség facebook oldala

Széchenyivárosi közösség facebook oldala

Ifjúsági galéria

 

 

Az egyházközség lelkészi és a gazdasági hivatala ügyeleti rendben tart nyitva. Ügyintézés előtt kérjük, hívja a 76/500-389-es telefonszámot!

 

 

Kecskemét 2020. május 15.

 

 

Varga Nándor

az Igazgatótanács elnöke

Simonné Bakó Mária

főgondnok

Kuti József

elnöklelkész