Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff

menü

Felújítjuk a templomunkat

2019. 05. 13.

Kedves Testvérünk!
 
A Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma 2018-ban elhatározta, hogy felújítja
majd 340 éves, ősi templomát. A több száz milliós beruházás elsősorban az épület tetőzetét és a külső
homlokzatot érinti, de – lehetőségeinktől függően – igyekszünk a belső templomteret is felújítani.
Az egyházközség a templomfelújítás céljaira nemcsak a meglévő pénzügyi tartalékait, illetve az
elnyert támogatásokat használja fel, de széleskörű közadakozást is meghirdet a kecskeméti
reformátusok, a Kollégiumba járó családok, a református gyülekezetünkkel szimpatizáló kecskeméti
polgárok, és a Kecskemétről elszármazott, de a gyülekezetünkre, templomunkra ma is szeretettel
gondoló testvéreink között.
 
Jelen levelünkkel tisztelettel arra kérjük, hogy támogassa Ön is a kecskeméti református
templom felújítását! Erre több lehetőséget is biztosítunk Önnek.
 
Adomány-befizetési lehetőségek név nélkül:
- A templomfelújítás támogatására kiadott „Cserépjegy” megvásárlása az egyházközség
Gazdasági Hivatalában és az előre meghirdetett gyülekezeti alkalmakon.
- Külön templomfelújítási perselyadakozás istentiszteleteinken.
 
Adomány-befizetési lehetőségek névvel:
- Készpénzes befizetés az egyházközség Gazdasági Hivatalában.
- Belföldi utalás a Kecskeméti Református Egyházközség 10915008 – 00000009 – 23600004
számlaszámára (a megjegyzés rovatban kérjük, tüntessék fel: TEMPLOM).
- Külföldről történő utalás a Kecskeméti Református Egyházközség 10915008 – 00000009 –
23600004 számlaszámára, SWIFT (BIC) BACXHUHB, IBAN: HU89 1091 5008 0000 0009 2360 0004
(a megjegyzés rovatban kérjük, tüntessék fel: TEMPLOM).
 
Adomány-felajánlás vállalkozásoktól:
Ha Ön vállalkozásán keresztül kíván adakozni, kérésére egyházközségünk igazolást állít ki
Önnek, amellyel az adomány összegét gyakorlatilag a vállalkozása érdekében felmerült költségként
számolhatja el. Az igazolás kiállításához kérjük, keresse Gazdasági Hivatalunkat
(ghiv.reformatus@krek.hu).
 
Gyűjtsön Ön is adományokat a templomfelújításra!
Kérjük, jutassa el adománygyűjtő levelünket olyan családtagjainak, ismerőseinek, akik még
nem értesültek gyülekezetünk templomfelújítási terveiről. Ugyanezt elektronikus úton is megteheti,
ha a hivatal@krek.hu e-mail címen elkéri elektronikus adománykérő levelünket.
 
Minden adományt és támogatást Isten iránti hálával köszön meg, életére és családjára áldást és
békességet kíván:
 
Kecskemét, 2019 Nagyhetében
 
a Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma