Facebook Instagram Youtube
Széchenyi 2020
ff

menü

FONTOS HIRDETMÉNY!

2022. 11. 02.

HIRDETMÉNY
A világunk Istené!
 
Változások Kecskeméti Református Egyházközség gyülekezeti alkalmainak rendjében. A sokszorosára növekedett energiahordozói árak miatt, a Kecskeméti Református
Egyházközség Presbitériuma által elfogadott terv alapján 2022. november 2-tól, az alábbi rendben tartjuk az istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat:
 
 Vasárnapi istentiszteletek:
o 9 órakor a belvárosi templomban (fűtés nincs)
o 9:45-kor a katonatelepi templomban (fűtés nincs)
o 11 órakor az Újkollégium fűtött dísztermében
 
 A szolgáló csoportok beosztása:
 1. vasárnap: Széchenyi városi közösség
 2. vasárnap: Református Gimnázium
 3. vasárnap: Református Általános Iskola
 4. vasárnap: Petőfi városi közösség
o 18 órakor az Újkollégium fűtött dísztermében
Ezekre az alkalmakra hívjuk és várjuk a különböző városrészi közösségeket is.
 
 A hétközi bibliaórák és egyéb alkalmak
Hétfőtől – péntekig, minden reggel 7:15-től reggeli áhítat a templomban.
 
Hétfő:
o Kézimunkakör Katonatelepen: házi csoportban
o Keresztelői oktatás: Újkollégiumban
o Kecskeméti Vég Mihály Kórus próbája: Újkollégiumban
 
Kedd:
o Keresztelői oktatás: Újkollégiumban
o Bibliaóra Katonatelepen: házi csoportban
o Reményforrás bibliaóra: Sion házban, Fráter u.
o Alpha kurzus: Sion házban, Budai u.
o Kékkereszt: Újkollégiumban, Kiskonviktus
 
Szerda:
o Gyászolók bió: Sion házban, Fráter u.
o Kékkereszt: Újkollégiumban, Kiskonviktus
 
Csütörtök:
o Ifi: Újkollégiumban, Dráma terem
o Műkert városi bibliaóra: házi csoportban
o Petőfivárosi bibliaóra: házi csoport
o Széchenyivárosi bibliaóra: Ref. temető imaházában
 
Péntek:
o Petőfivárosi bibliaóra: házi csoportban
 
o Öfi: Újkollégiumban
o Ifi: Újkollégiumban, Dráma terem
o Tanúim lesztek: Sion házban, Szarvas u.
 A Sion házak és a házi segítségnyújtás szolgálata változatlan módon folytatódik tovább.
 
Mindazok, akik az anyagi terhek hordozásában részt tudnak vállalni, az intézmények támogatására megtehetik ezt a Kollégiumi Alapítványon keresztül, az egyházközség pedig továbbra is kéri és várja az egyházfenntartói támogatásokat. Minden adományt Isten iránti hálával köszönünk! Kérjük, hogy mindenki kísérje figyelemmel a hirdetéseinket, hogy a változások részleteit követhessük. Mindezekben segítséget nyújt az egyházközségi honlapunk: www.krek.hu
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.”
(Zsoltárok 46)
 
 
Kecskemét, 2022. október 30.
 
Varga Nándor s.k. Simonné Bakó Mária s.k.
elnöklelkész főgondnok
 
Kuti József s.k.
az Igazgatótanács elnöke