- keresztelo
Facebook Instagram Youtube
ff
  1. Főoldal
  2. Bemutatkozás
  3. Lelkészi hivatal
  4. Keresztelő

Tudnivalók a keresztelésről

1. A keresztség áldásai

 

Sok szeretettel köszöntjük a Kecskeméti Református Egyházközség gyülekezeti közösségében a kedves Szülőket és Keresztszülőket, akik elhozták gyermeküket megkereszteltetni! Örömmel fogadjuk és vártuk Önöket, és az a vágyunk, hogy családjuk minden tagja egyre mélyebben megismerje gyülekezetünket és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak elkötelezett követője legyen. Jézus Krisztus parancsára keresztelünk, aki ehhez ígéretet is fűz:

 

„Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.”

(Márk 16,16)

 

„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.”

(Apostolok cselekedetei 2:38-39)

 

A keresztség az élő Istennel való csodálatos személyes kapcsolat jele és pecsétje.A világot teremtő és fenntartó Úr szeretet-szövetségébe kegyelemből hit által tartozhatunk! Ő hív el bennünket, hogy ígéreteinek örökösei legyünk. Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által bűnbocsánatot kapunk, megszabadulunk a bűn uralmától, örökségünkké lesz az örök élet, és áldások sokaságát nyerjük el az engedelmesség útján, az Isten és ember iránti szeretet kötelékében.

 

 

2. A gyermek-keresztség feltételei:

Az Úr Jézus Krisztus a Vele való szövetségbe hív el. Erre a hívásra, megelőző szeretetre válaszol a hit ajándékát elnyert ember. Enged és engedelmeskedik és gyermeke megkeresztelése által hitvallást tesz és beavattatja őt a keresztyén anyaszentegyházba és megkülönbözteti a hitetlenek gyermekeitől. (lásd Heid. Káté 74. kérdés) A keresztség által a gyermek, egy nagy lelki család tagjává lesz, ahol elindulhat a hitre jutás útján. Örülünk, hogy Önök elhozták megkeresztelni a gyermeküket. A szívünkben élő hitünket Isten látja. Gyülekezetünk négyféleképpen szeretné ezt erősíteni:


- Mindkét szülőt és keresztszülőt két keresztelési beszélgetésre hívjuk és várjuk a keresztelés előtt. (Ezek témái: Isten tanítása a keresztségről, hitvallásaink, gyakorlati kérdések) Ha a keresztszülők nem kecskemétiek, akkor kérjük, hogy menjenek el keresztelői beszélgetésre a lakóhelyük szerinti református gyülekezetbe! Az egyik beszélgetésekre pénteken 17 órakor a Szabadság tér 6 sz. alatti Gyülekezeti Központban kerül sor. Az alkalmak 17-18 óráig tartanak. Ha lehet, a gyermekeket ne hozzuk magunkkal. Amennyiben nem tudjuk másként megoldani, akkor úgy készüljünk, hogy egy órát tudjunk a gyermekekkel együtt beszélgetni! A második alkalommal egy családi istentiszteleten kell rész venni és utána megkeresni a szolgáló lelkipásztort. Vasárnaponként 11 órakor kezdődnek a családi istentiszteletek. Bármelyik pénteken és vasárnap lehet jönni a keresztelés időpontja előtt.


- Mivel a hitre való nevelésben a szülők fogadalmat tettek, elkötelezett vezetői gyermeküknek, ezért a szülők és a keresztszülők közül legalább egy reformátusnak keresztelt, konfirmált hívő egyháztag kell, hogy legyen. Amennyiben egyikük sem az, akkor kérjük, hogy a keresztelést követően legalább egyikük iratkozzon fel gyülekezetünkben felnőtt konfirmációi tanfolyamra. Ennek kezdő időpontjai: szeptember és február. A felnőtt konfirmáció nagy áldást fog jelenteni az önök hite, családja és egész élete számára.


- A hithez alapvető a Biblia és hitvallásunk ismerete: Apostoli Hitvallás, „Mi Atyánk” Heidelbergi Káté 1-2. kérdés-felelet. A pénteki alkalmon erről beszélgetünk, és ott újra elmélyítjük ezek ismeretét.


- Végül, a keresztelés előtt és után várjuk Önöket vasárnapi istentiszteleteinkre, bibliaóráinkra, családos alkalmainkra ahol hitünkben erősödünk mindnyájan. Az alkalmak rendjéről a beszélgetésen kapunk további hívást és eligazítást.
 

Mindezek fényében várjuk és köszöntjük Önöket! Isten áldását kérjük az egész család életére és készülünk a további találkozásra Önökkel!

Keresztelésre személyesen lehet jelentkezni (valamelyik szülő, vagy a gyermek képviselője). Időpont-egyeztetésre és adatfelvételhez kérjük, jöjjenek el a Református Lelkészi Hivatalba a Szabadság tér 7. szám alatt található Újkollégiumba (bejárata a Cifrapalota felőli oldalon).

 

Áldást, békességet!

 

Kecskeméti Református Egyházközség