Facebook Instagram Youtube
ff

Kecskeméti Vég Mihály kórus

Gondolatok a Kecskeméti Vég Mihály Kórus ünnepi évfordulója elé.

A Kecskeméti Vég Mihály Kórus jövőre lesz 90 éves. A nagymúltú kórus az 1929-ben felavatott Református Tanítóképző Főiskolán alakult meg, mint a gyülekezet vegyeskara. A négy szólamban éneklő, 98 tagú kórus Kremán Sámuel orgonista-kántor vezetésével 1929 októberében, a reformáció emlékünnepélyén lépett fel. A kórusban részt vettek az alapító tagokon kívül a Jogi Akadémia hallgatói is. Emlékezetes alkalmai voltak: 1932-ben, amikor Muraközi Gyula lelkész kecskeméti lelkészi szolgálatától elbúcsúzott. Ezen a napon a Magyar Rádió stúdiójában lemez-felvételre is meghívták a Kecskeméti Énekkart. A 10 éves énekkar 1939-ben szép hálaadó műsort adott elő templomunkban.

1948-ban iskoláinkat államosították, onnan sem a tanárok sem a diákok nem jöhettek szolgálattételre templomunkba.  Csak 1953 őszén Papp Ákos /1953-56/ zeneakadémiát végzett segédlelkész tudta a gyülekezet énekkarát ujjászervezni. A lelkesedés olyan nagy volt, hogy megalakult egy gyermekénekkar is.

Osváth Viktor /1960-1981/ kántor lelkészt 1960. jan.1-jével iktatták be tisztébe, aki gyermek- korától Kecskeméten élt. Az Énekkar a 40. éves jubileumán felvette Kecskeméti Vég Mihály nevét, aki városunk első reformátor prédikátora és városunk bírája is volt. Ő fordította le versben a biblia 55.zsoltárát, amit Kodály Zoltán zeneszerző 1923-ban, Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 50. évfordulójára írt, melynek címe: Psalmus Hungaricus.

Pungur Béla /1982-2002/ kántor-lelkész 1982 és 2002 között vezette a kórust, mint karnagy, és mint énekes tag is. Szolgálata során gyermek ének- és zenekart is vezetett. Katonatelepen egy külön szolgáló kórust is létrehozott. 1990-től lehetővé vált a honi gyülekezeteken kívül külhoni szereplésekre is. A Kecskeméti Vég Mihály Énekkar azóta is rendszeresen ad műsort a Felvidéken, Erdélyben, Kárpát-Ukrajnában. Fő tevékenysége a helyi istentiszteleteken való szolgálat.

Mikesi Tibor orgonista-kántor 2002 óta vezeti a Kecskeméti Vég Mihály Kórust. Szolgálata alatt Kecskeméten, párhuzamosan működött az Osváth Viktor ifjúsági énekkar. Emellett az 1990-es években megjelentek az iskolai kórusok. „Üstökösként” jött létre a Református Gimnázium Grádics Kórusa. Jelenleg legalább négy kórus működik a Kecskeméti Református Egyházközség égisze alatt. Természetes, hogy a fiatalok a fiatalokhoz csatlakoztak, az idősebb korosztályba tartozók pedig maradtak a KVM kórusban. Ez az oka a létszám csökkenésének és az átlagéletkor növekedésének. A kórus fiatalabb tagjai főként tanárokból állnak.  Öregszik a kórus, de örülnünk kell, hogy az Úristen csodájaként mégis létezünk és sikereket érünk el. Hisszük, hogy aki énekszóval dicséri az Urat, kétszer imádkozik.

Az anyaszentegyház a nehéz időkben, mint pl. Néró császár idején, vagy a Rákosi érában, is működött. Ezért, amíg az anyaszentegyház él, a kórusa is létezik és nem szabad, hogy megszűnjön.

Szeretnénk, ha a 90. évfordulót méltóan ünnepelhetnénk meg zsoltárokkal, szép énekekkel, a gyülekezet és a magunk örömére, dicsérvén az Urat és az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust.

 

                                                                                  Slavitsek Endre

                                                                                       kórustag