Facebook Instagram Youtube
ff

KABAI VIRÁG - Gyöngék ereje

„Nagyon fontos, hogy a keresztyén közösség minden egyes tagja nélkülözhetetlen láncszeme legyen a közösségnek. Egy lánc csak akkor nem szakad el, ha a legkisebb szeme is megkapaszkodik a többiben. Az egész közösség sínyli meg, ha vannak olyan tagjai, akik tétlenül maradnak. Ezért úgy jó, ha mindenkinek van megszabott feladata, hogy a kétség óráiban se érezze magát haszontalannak és fölöslegesnek. A keresztyén közösségnek mindenképpen tudnia kell, hogy nem csak a gyöngéknek van szükségük az erősekre: az erősek sem lehetnek el a gyöngék nélkül. A gyöngék félreállítása a közösség halála.” D. Bonhoeffer

 

 

Gyülekezeti diakóniánknak a fent idézet bonhoefferi iránymutatás szerinti „szolgálatszervezéshez” kell igazodnia. De ennek nemcsak a diakóniát, hanem egész gyülekezeti életünket át kell hatnia. Azonban a diakóniai szolgálat végzése közben adódnak leginkább olyan helyzetek, ahol a gyöngeséggel – aminek ezer arca tud lenni –a legkoncentráltabban találkozunk. Ez bennünket, szolgálókat, akik mi is sokfélék vagyunk, arra ösztönöz, hogy erős láncszemként tartsuk azokat a testvéreinket, akik belénk próbálnak kapaszkodni. A diakóniai szolgálatunkban nem lehetünk tétlenek. Ezért arra törekszünk, hogy minden egyes, velünk kapcsolatban lévő testvérünk egyben szolgáló tagjává is váljon a közösségünknek, s így ő is át tudja élni az ajándékozás, az adás örömét. Évek óta jár egy testvérünk a Diakóniai központba fürdeni. Amikor csak teheti, hoz valamit: általában egy-egy szál virágot. Örömet jelent számára (és nekünk is), hogy adhat. Naponta tapasztaljuk a gyöngeségeinkben rejlő erőt és azt is, hogy azon testvéreinktől tudunk leginkább tanulni, akiket első pillantásra talán a legelesettebbeknek látunk. Mert ahogy a fenti idézetben is olvashatjuk, nekünk is nagy szükségünk van rájuk. Életük Isten ajándéka, és lehet, hogy ez az élet a világ értékrendje szerint összetört, értéktelen, semmirevaló, mi tudjuk, hogy a törékeny cserépedény felmérhetetlenül becses kincset rejt, s ezeknek a testvéreinknek is küldetésük, feladatuk van, melyet csak ők végezhetnek el Krisztus testének javára. Gyöngeségükkel, elesettségükkel, kiszolgáltatottságukkal arra kell, hogy indítsanak, hogy felismerjük bennük Krisztus arcát, s olyan cselekedetekre ösztönözzenek minket, melyek által ők is hiteles bizonyságot kapnak Jézus Krisztus irgalmas, hozzájuk lehajló és őket fölemelő szeretetéről.

 

 

„Amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.” Máté 25,40 Megjelent az Új Szőlőskert .- 2016/2. szám

x

Kedves Látogatók!

A Kecskeméti Református Egyházközség honlapja megújult. Az információk feltöltése folyamatban van. A zökkenő mentes átállás és az információk folyamatos biztosítása érdekében a régi honlap az alábbi linken elérhető:

www.regi.krek.hu